วันจันทร์ที่ 5 กันยายน พ.ศ. 2559

เพลงศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 66 จังหวัดลำปาง

เพลงศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 66 จังหวัดลำปาง
ประพันธ์โดย : ศน.สรวง ศรีแก้วทุม ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สพม.35
เพลงสืบสานงานศิลปหัตถกรรม ประพันธ์โดย : ศน.สรวง ศรีแก้วทุม ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สพม.35

วันพฤหัสบดีที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2559

วันศุกร์ที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2559

ประกาศเรื่องเกณฑ์การแข่ง แก้ไข (18/8/2559)


เนื่องจาก ขณะนี้กำลังรอประกาศเกณฑ์รายการแข่งขันจาก สพฐ.

ให้ติดตามได้ที่ http://www.sillapa.net/home/ 


   

จึงเรียนมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

คณะทำงานศูนย์ศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคเหนือครั้งที่ 66

วันเสาร์ที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2559

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นคร

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นคร

แผนผังอาคาร

ปักหมุดแผนที่กูเกิ้ลแมพสถานที่แข่งขัน มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

ตารางรายการแข่งขัน คลิก

แผนผัง 


ปักหมุด GoogleMap